ROMAIN DE CONINCK

[ terug ]    

Reus Romain De Coninck werd in het dienstencentrum van Ledeberg ingeschreven in het Ledebergs bevolkingsregister door schepen Noël Bouquet op 13 februari 1991. Eregenodigde was mevrouw Yvonne Delcour (echtgenote wijlen Romain De Coninck). Meter van de reus is Leentje Ollefers en peter Roland Doolaege.

 

De reus Romain De Coninck is een eerbetoon aan een legendarisch Gentenaar. Even een terugblik in het verleden.

Romain zag het levenslicht op 5 december 1915. Wie had er toen kunnen denken wat die boorling zou gaan betekenen voor onze cultuur?

Romain beëindigde zijn middelbare studies, volgde handelsschool, schreef zich in voor speciale cursussen scheikunde en was student aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en aan de Koninklijke Toneelschool.

 

Zijn beroepsloopbaan begon hij als fotograaf en werd daarna preparator bij de afdeling "Bacteriologie en Hygiëne" van de Rijksuniversiteit van Gent.

Intussen ging zijn vrijetijdsbesteding volledig naar het amateurstoneel en trad hij op in heel wat liefhebberskringen. Hij begon toen ook zijn eerste liedjes te schrijven o.a. "Papa die hee nen tandem". In 1941 trad hij voor het eerst op in de Minardschouwburg met Hélène Maréchal, voor wie hij scetches en éénakters schreef. Impresario Dickens kreeg oog voor Romain en vroeg hem een stuk te schrijven voor de Minardschouwburg. Zo schreef Romain zijn eerste blijspel "Past op voor de velodieven" naar aanleiding van de vele fietsdiefstallen in de oorlogsjaren. Dit werd een heel groot succes.

 

Pas toen hij dergelijke revues begon te schrijven - aanvankelijk revues en volkse shows in de geest van Henri Van Daele - en tevens acteur werd bij het Dicksongezelschap kreeg hij, om het zo te noemen, "de kriebels" voor het volkstoneel.

Hij kende vele optredens naast andere gezelschappen o.a. Van Daele, Wagenaere en Bruyneel. Uit een studie van Rik Lanckrock blijkt dat er einde 1970 reeds 193 revues en 3873 vertoningen in de Minardschouwburg op zijn palmares stonden. Toen deze gezelschappen langzaam verdwenen kreeg Romain geleidelijk de algemene leiding in de Minardschouwburg, die zijn definitieve thuishaven zou worden.

Ook de lokale radio deed op hem beroep. Gedurende vele jaren was hij verbonden aan BRT 2 Oost-Vlaanderen (huidig Radio 2) als moppentapper in het programma "De Peperbus". Ook de Vlaamse televisie had hem ontdekt. Hij kreeg de hoofdrol "Titten" toebedeeld in het feuilleton "De filosoof van Hagem". Tevens speelde hij in verschillende Vlaamse films o.a. "Teleurgang van de Waterhoek". Daarenboven was hij vaak gastacteur in andere gezelschappen ondermeer bij het Nederlands Toneel Gent met de musical "Bie-in bie-in". Meer dan twintig platen met liedjes en moppen zijn van hem in omloop.

Omdat de Minardschouwburg gesloten werd voor renovatiewerken verhuisde Romain aan het einde van zijn carrière naar de gemeentelijke feestzaal van Ledeberg. Jammer genoeg heeft Romain de opening van de prachtig gerestaureerde Minardschouwburg niet meer mogen meemaken. Als eerbetoon van een rijk gevulde carrière werd op de trappen voor "zijn huis" een zittend Romain De Coninck beeld geplaatst. Romain, alle Gentenaars zijn fier op jou!
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden