CIES DE AJUINBOER

[ terug ]    

In 1950 vatte men het plan op om de ajuinboeren te vereeuwigen in de verpersoonlijking van een legendarische figuur. In de plaatselijke pers werd een berichtje gelanceerd dat Ledeberg een reus verwachtte.

Men bracht een prentkaart uit met het reuzenontwerp, die verkocht werd om de kosten te dekken. De reus kwam tot stand onder impuls van de Oudheidkundige en Folkloristische Kring Letha.

 

Op maandag 27 augustus 1951 werd Cies in gezelschap van een zestal ajuinkoppen naar het huidige Ledebergplein gebracht, waar hij begroet werd door de Gentse reuzen en de gemeentelijke autoriteiten.

De toenmalige burgemeester Heyndrickx verwelkomde Cies als jongste en oudste burger van Ledeberg en liet hem inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

 

De reuzenfiguur werd door beeldhouwer Bentos gemaakt naar het portret van Cies D'Haene uit Lokeren.

"Cies, de Ajuinboer" was één der oudste en meest bekende ajuinhandelaars die geregeld de Ledebergse markt bezocht. Zijn familie verkocht sedert meer dan 300 jaar hun ajuin in de gemeente Ledeberg.

In naam van het comité van de Nationale Ajuinmarkt werd Cies vereremerkt met het Groot Lint van verdienste.

De inhuldiging van reus Cies ging gepaard met de eerste uitvoering van het Ledebergse reuzenlied, waarvan de tekst werd geschreven door M. Daenens (°1918), gemeentesecretaris en ontwerper van de Lichtstoet.

 

Het reuzenlied werd van 1951 tot 1960 met muzikale begeleiding uitgevoerd in de Lichtstoet. Langer heeft het geen stand gehouden en bij de huidige generatie is het Ledebergs reuzenlied dan ook volledig onbekend.

 

De grote "Cies, den ajuunboer" zorgde vanaf 1951 met zijn blauwe kiel, rode zakdoek met witte bollen, zijn klompen en zijn resem ajuin op de schouder, begeleid door enkele leden van het Ledebergs gemeentepersoneel, voor de folkloristische noot in de stoet. Dat hij dat op wieltjes doet, zal de liefde van de Ledebergenaars voor deze figuur niet verminderen.
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden