WAPENSCHILD VAN LEDEBERG

[ terug ]    

Eerst op 15 december 1949 kreeg Ledeberg officieel door een besluit van de Regent een wapenschild toegekend: Van keel (= rood) met drie sleutels van goud paalsgewijs geplaatst, de sleutelboord naar omhoog en rechts gewend (= het wapenschild van de Sint-Pietersabdij), het schild geplaatst voor een Sint-Daniël met stralenkrans omgeven, omkleed met een tunica, biddend met opgeheven handen, staande op een grasgrond, begeleid van twee zittende leeuwen met opgerichte kop en naar hem opziend, dit alles van goud.


Officieel heeft voordien een ander wapenschild dienst gedaan.De oorsprong dient hiervan gezocht te worden in de tijdens de Middeleeuwen opgerichte "hoofdmeierij" rondom een hofstede gelegen aan de Schelde. Dit was één van de eerste bewoonde centra van Ledeberg.Op deze plaats werd ook de kapel van Sint-Daneel opgericht en bleef tot in 1870, tot de bouw van de huidige parochiekerk, het godsdienstig centrum. In zijn huidige bestrating gesitueerd lag deze rond het 'oude kerkhof' en de Mildreef. Een meier uit die tijd, Frans Bossier, liet het wapenschild vervaardigen. Hierop stonden drie stieren met een ring door de neus afgebeeld. Het droeg als onderschrift: "Babulo annulus hominis lex" (Wat de ring voor de stier is, is de wet voor de mens).

Op die plaats werd ook de vierschaar gehouden, een openluchtrechtbank. Een heel toepasselijk wapenschild dus. Waar de ring de stier binnen de perken van het handelbare houdt, zo wordt ook de mens door de wet binnen de ordening van het maatschappelijk leven gehouden. Dit wapenschild bevond zich in het portiek van de woning toebehorende aan de Groote in de Mildreef. Nu bevindt het zich in Ronse.
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden