WAAROM EEN DEKENIJ IN LEDEBERG

[ terug ]    

Eind 1994 was er onder een talrijk aantal inwoners van Ledeberg een vraag om in het hartje van de deelgemeente terug een zomeractiviteit op te richten. Vaak werd verwezen naar het succesvolle "Kalf aan 't spit" van weleer welke begin september plaatsvond op het Ledebergplein. Om ondermeer het hartje van Ledeberg terug een zomeractiviteit te geven en om tijdens de eindejaarsperiode een sfeervol verlicht Ledeberg te creëren was het noodzakelijk om onder de inwoners iets aan deze situatie te doen.

 

Na rijp beraad en na een werkgroep opgericht te hebben, was volgens de initiatiefnemers, onder leiding van Nick Caufriez, het stichten van een gebuurtedekenij de beste oplossing om Ledeberg terug leefbaarder en aangenamer te maken.

 

Op 24 februari 1995 werd Dekenij Ledeberg vzw boven de doopvont gehouden om een positieve spiraal in Ledeberg te ontwikkelen.

 

Op vrij korte termijn werd een stevige structuur uitgetekend dat het leven in Ledeberg aangenamer moet maken en dat als hoofddoel heeft het nabuurschap te bevorderen. In een volkse omgeving als Ledeberg is het organiseren van buurtstimulerende activiteiten primordiaal, gezien de dichte bebouwingen en het tekort aan sport- en ontspanningsruimten zowel voor kinderen als volwassenen. Als sociaal-pluralistische vereniging organiseren we nu activiteiten om onze inwoners een attractieve, leefbare en sfeervolle buurt te geven (zie activiteitenkalender).

 

De vereniging is uitgegroeid tot een bindmiddel tussen het stadsbestuur en de inwoners van Ledeberg. Heel wat vragen van de lokale burgers zijn via de dekenij aan het stadsbestuur overgemaakt. Meestal hebben deze vragen betrekking tot een leefbaarder buurt. In de mate van het mogelijke heeft het Gents stadsbestuur steeds zijn beste beentje voorgezet om onze vragen in te willigen.

 

 

 

Markante data historiek :

 

24 februari 1995

24 februari 1995

Plechtige installatie Dekenij Ledeberg vzw

Plechtige aanstelling van deken Nick Caufriez

Inwijding van het vaandel door E.H. Stefaan De Paepe

   
9 december 1995 Plechtige aanstelling van eredeken Abel
   
6 september 1996

Blijde geboorte van de reus Koen Crucke

Meter van de reus: Yvonne Delcour
Peter van de reus: schepen Jaak De Poorter

   
8 september 1996 1ste Miss Ledeberg verkiezing
   
3 tot 6 september 1999 Jubileumeditie 5 jaar Ledebergse Feesten
   

5 september 1999

1ste Mini Miss/Mister Ledeberg verkiezing
   
23 december 2000 Plechtige aanstelling van eredeken Jaak De Poorter
   
16 september 2002 1ste Mister Ledeberg verkiezing
   
5 september 2003

Officiële voorstelling van de Ledebergse Tripel

Meter van deze tripel is Eveline Hoste
Peter van deze tripel is burgemeester Daniël Termont

   
10 tot 13 september 2004 Jubileumeditie 10 jaar Ledebergse Feesten
   
26 februari 2005

Feest 10 jaar Dekenij Ledeberg vzw

Plechtige aanstelling van eredeken Machar Van Geyt

   
8 september 2006

Voorstelling van het Ledebergse Feesten lied

   
9 september 2006

1ste Ledebergse Feesten Jogging (5 & 10 km)

Meter van deze jogging is schepen Catharina Segers

   
5 september 2008 1ste Buffalo Babe verkiezing
   
4 tot 7 september 2009 Jubileumeditie 15 jaar Ledebergse Feesten

4 september 2010

1ste Mini Miss Gent & Mini Mister Gent verkiezing

5 september 2010

1ste Miss Gent verkiezing

6 september 2010

1ste Mister Gent verkiezing

8 september 2012

1ste Groene spotten wandeling 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden