Masterplan voor nieuwe Buurtsporthal Ledeberg is klaar

[ terug ]    

Masterplan voor nieuwe Buurtsporthal Ledeberg is klaar

 

Onder de fly-over in Ledeberg bouwt de Stad Gent een nieuwe buurtsporthal die in 2021 haar deuren zal openen.
Onder het viaduct van de B401 in Ledeberg, aan het park tussen de Hundelgemsesteenweg en de spoorweg, bouwt de Stad Gent een nieuwe buurtsporthal. De opening is voorzien in 2021.
De vraag naar een buurtsporthal in Ledeberg leeft al meer dan tien jaar. In functie van het programma van eisen werden sindsdien tal van locaties onderzocht. In de ruimte onder het viaduct van de B401 (fly-over) werd een opportuniteit gezien om de buurtsporthal te realiseren, als deel van een totale opwaardering van de huidige situatie onder het viaduct. De bestaande oppervlakte van het park wordt maximaal behouden.
De totale oppervlakte van de buurtsporthal zal 1.303 vierkante meter bedragen, met 884 vierkante meter sportvloer en een verbruikszaal van 100 vierkante meter. De sporthal, in passiefbouw, zal ruimte bieden voor onder meer volleybal, basketbal, badminton en recreatief zaal- en minivoetbal. Er worden 80 parkeerplaatsen voorzien voor sporters en buurtbewoners. De werken kunnen starten na de zomer van 2019, wanneer de huidige concessie op de grond onder het viaduct is afgelopen. Als alles gunstig verloopt, kan de buurtsporthal begin 2021 haar deuren openen.
Het masterplan werd opgemaakt in gezamenlijk overleg met verschillende betrokken stadsdiensten, de Stadsbouwmeester en de Kwaliteitskamer, het Agentschap Wegen en Verkeer en de brandweer. FARYS|TMVW treedt op als bouwheer.

 

Een sporthal van en voor de buurt
In een systeem van gedeeld gebruik komt de sporthal ter beschikking van zowel buurtbewoners, scholen uit de omgeving, als lokaal verankerde clubs. Het doel is om sporten zo laagdrempelig mogelijk te maken, ook voor de meest kwetsbare buurtbewoners. Via een samenwerking met een buurtpartner wil de Stad Gent buurtbewoners stimuleren om het beheer en het aanbod in de sporthal mee te helpen voorzien.

 

Focus op buurtsport
De Stad Gent investeert in het ontwikkelen van buurtsportinfrastructuur en een laagdrempelig wijkgericht sportaanbod. De laatste 4 jaar werden meer dan 100 kleine sportzones gerealiseerd in de Gentse wijken. De Stad Gent plant daarnaast 3 buurtsporthallen: op de Tondeliersite (2018), aan de Oude dokken (2019) en in Ledeberg (2021).

”Mensen sporten vaker flexibel en dicht bij huis. Aanbod en infrastructuur moeten volgen, en dat doen we ook. De Stad Gent investeert deze bestuursperiode meer dan 15.000.000 euro in buurtsportinfrastructuur en laagdrempelig sportaanbod in de wijken.” aldus schepen Resul Tapmaz.

 
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden