Heraanleg Brusselsesteenweg: start nieuwe deelfase zuidzijde

[ terug ]    

Vanaf woensdag 25 november wordt de werfzone uitgebreid over de volledige zuidzijde van de Brusselsesteenweg (zone I).

Vanaf dan loopt de werfzone vanaf de Fransevaart tot de Hoveniersstraat.Dit is vroeger dan gepland en dat betekent een nieuwe verkeerssituatie. De werken aan de zuidkant duren tot juli 2016. Slecht weer of technische omstandigheden kunnen de timing nog wijzigen.

TIJDELIJKE BRUGGEN = VOETGANGERSBRUGGEN

Het lokaal fietsverkeer kan vanaf nu langs het smalle deel van de N9 rijden. Fietsers richting Melle rijden mee in het verkeer, fietsers richting Gent op het afgewerkte fietspad. Voor het fietsverkeer naar het
centrum raden wij aan gebruik te maken van de bestaande fietsersbrug in het Keizerpark. De tijdelijke bruggen zijn uitsluitend BEDOELD VOOR VOETGANGERS (of met de fiets aan de hand).Links:
------

http://us1.campaign-archive1.com/?u=0f2bdc9633121c205a058e351&id=11d9199d65&e=fda25e9f36
http://wegenenverkeer.us1.list-manage.com/track/click?u=0f2bdc9633121c205a058e351&id=a9803f23df&e=fda25e9f36
http://wegenenverkeer.us1.list-manage.com/track/click?u=0f2bdc9633121c205a058e351&id=d153593b47&e=fda25e9f36
http://wegenenverkeer.us1.list-manage.com/track/click?u=0f2bdc9633121c205a058e351&id=889a7144b7&e=fda25e9f36
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden