WAT IS NU EEN DEKENIJ

[ terug ]    

Bij het horen van het woord "dekenij" denkt men al te vaak aan een kerkelijk fenomeen. Anderen leven dan weer in de overtuiging dat de dekenijen in het begin van de 20ste eeuw kunstmatig uit de grond werden gestampt met louter folkloristische bedoelingen.

 

Het geldt hier integendeel één der oudste instellingen van de West-Europese beschaving die zich te Gent en te Gent alleen, volledig wisten te ontwikkelen en stand te houden. Alles wijst erop dat er "gebuurten" zijn geweest voor het ontstaan van het politieke schependom in de vroege Middeleeuwen.

 

De "gebuurte" is een territoriale indeling van de bevolking wars van alle socio-economische of politieke kenmerken. Het was de geest van menselijke solidariteit die van een straat en haar aanpalende zijstraten en steegjes een "gebuurte" heeft gemaakt.

 

Aan het hoofd van deze wijken stond een "deken" (vandaar het woord dekenij). Deze laatste was de onmisbare schakel tussen de schepen en de bewoner van de buurt. Immers, hij vervulde zowel een gerechtelijke als een bestuurlijke functie. Enerzijds had hij de bevoegdheid tot het treffen van minnelijke schikkingen, anderzijds stond hij in voor de verlichting, de nachtwacht, het blussen bij brand en het reinigen van zijn buurt.

 

Deze dekens werden democratisch verkozen en deze verkiezingen gingen gepaard met gebuurtefeesten. Organiserende dekenijen bestaan nog steeds in het Gentse, en ook dekenijfeesten, al heten ze soms braderie.

 

En nog steeds zijn de basisregels hetzelfde als bij het ontstaan :

- Verdediging en behartiging van de aloude principes.

- Scheppen van een geest van goede buurzaamheid en samenhorigheid.

- Verstrekken van liefdadigheid en onbaatzuchtige hulp aan noodlijdenden.

- Promotie van handel, ambacht en nering.

- Meewerken met openbare besturen aan initiatieven met vaderlandslievend of liefdadig karakter.

 

 

 

 
 

 

 
                                  © Dekenij Ledeberg vzw    Alle rechten voorbehouden